Algemene voorwaarden 

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van tours van Viva Sevilla Tours.
1.2. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze algemene voorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.
1.3. U erkent en aanvaardt dat ons auteursrecht en onze disclaimer worden opgevat als een van deze algemene voorwaarden.
1.4. Als u materiaal op onze website indient of een van onze website diensten gebruikt, zullen wij u vragen om uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
1.5. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om onze website te kunnen gebruiken en door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent.
1.6. U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u aan ons verstrekt via onze website, of met betrekking tot onze website, juist, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.
1.7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van toepassing op Viva Sevilla Tours. Schriftelijk betekent ook correspondentie per e-mail.

2. Reserveren

2.1. Om deel te nemen aan een tour vult u het online reserveringsformulier in op onze website. Als het reserveringsformulier niet werkt, kunt u het algemene e-mailadres of telefoonnummer gebruiken zoals vermeld op onze website.
2.2. Als u uw gegevens hebt ingevoerd en verzonden, bent u ook de verantwoordelijke koper van de diensten die zullen worden geleverd door Viva Sevilla Tours. Al het noodzakelijke voor, tijdens en na de communicatie voor de diensten zal worden gedaan via of met u.
2.3. Een verzonden reservering of formulier is geen definitieve boeking. Uw tour is pas definitief wanneer u een bevestiging per e-mail hebt ontvangen van Viva Sevilla Tours. Bevestiging wordt normaalgesproken onmiddellijk en uiterlijk gedaan binnen 12 uur.

3. Aanwezigheid en duur

3.1. U dient minstens 10 minuten voor aanvang van de betreffende tour aanwezig te zijn op het startpunt, zoals vermeld op onze website of in de bevestigingsmail.
3.2. Onze gids wacht ca. 10 minuten op mensen die niet of te laat aankomen. Als de tour, niet te wijten aan de gids, later begint, eindigt de tour op het oorspronkelijk geplande tijdstip zoals vermeld op onze website. De gids heeft het recht om het programma in dit geval te wijzigen.
3.3. De duur van een tour zoals aangegeven op de website is de best mogelijke aanpak voor de beste ervaring. De gids kan enigszins afwijken van deze.

4. Prijzen

4.1. Alleen de prijzen zoals vermeld op onze website zijn in alle gevallen leidend.
4.2. Voor prijzen die via derden worden aangeboden op welke manier dan ook kan Viva Sevilla Tours geen verantwoordelijkheid nemen. In dit geval moet u zich beroepen op de desbetreffende persoon of partij.
4.3. Viva Sevilla Tours maakt ook gebruik van verschillende promotionele materialen waar prijzen kunnen worden vermeld. Ook in dit geval zijn de prijzen op de website leidend vanwege het feit dat de promotionele prijzen en materialen een vervaldatum hebben die ook gedrukt staat op de materialen.
4.4. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Als u een boeking hebt gemaakt, wordt dit altijd eerst in de regel opnieuw bevestigd. Beide partijen kunnen overgaan tot het annuleren van de boeking zonder kosten.

5. Betaling

5.1. Er is geen (aan)betaling nodig bij het maken van een reservering.
5.2. Wanneer uw boeking is bevestigd, wordt u geacht deel te nemen aan de tour en de tourkosten te betalen zoals vermeld op onze website.
5.3. Betaling middels een factuur en bankoverschrijving of in cash na afloop van de tour. Bij cashbetaling dient deze onmiddellijk aan het einde van de tour te worden gedaan aan de gids. Een tour betaling kan niet worden gedaan met een chip, PIN of credit card.
5.4. In het geval van een op maat gemaakte tour of diensten of een rondleiding voor meer dan 10 personen kan Viva Sevilla Tours een minimum van 35 procent aanbetaling verzoeken.
5.5. Wanneer een aanbetaling verplicht is, moet het bedrag worden ontvangen door Viva Sevilla Tours binnen 10 dagen na de bevestiging.

6. Annulering

6.1. Annulering van een gereserveerde tour kan altijd tot aanvang worden gedaan.
6.2. Als uw annulering niet is ontvangen door Viva Sevilla Tours dan is de betaling van het volledige bedrag verplicht.

7. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

7.1. Onze tours worden begeleid door een deskundige gids met de grootste zorg. Uw deelname aan een tour is echter op eigen risico en verantwoordelijkheid.
7.2. Viva Sevilla Tours is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of diefstal van uw bezittingen. Als deelnemer, moet u een geldige reisverzekering hebben in geval van letsel, verlies of diefstal van eigendom tijdens een tour.
7.3. Fietshelm voor kinderen onder de 16 is verplicht en inbegrepen in de prijs bij een fietstour, maar u bent als ouder/voogd verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en duurzaamheid van de helm en uw kind.

8. Kwaliteit

8.1. Viva Sevilla Tours streeft ernaar om continu de kwaliteit van haar diensten voor u als klant te verbeteren om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren.
8.2. Onze gids is een professional met uitgebreide, specifieke, lokale kennis van het oude centrum van Sevilla.
8.3. Als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp, vanuit uw eigen belang of vaardigheden, kunt u ons op de hoogte stellen via ons emailadres.
8.4. Geen enkele vraag is vreemd. Dus als u een specifieke vraag hebt tijdens een tour, vraag het dan onmiddellijk en niet achteraf .
8.5. Als u niet tevreden bent met de geleverde service van Viva Sevilla Tours, stuur uw reactie via het algemene e-mailadres zoals vermeld op de website. Vermeld in de e-mail duidelijk uw naam, tour, datum en uw reactie. Zonder deze informatie kunnen we uw reactie niet verwerken.
8.6. Als uw opmerking gegrond is, wordt de restitutie in contanten gedaan met een maximum binnen een week na de vereffening.

9. Onze gegevens

9.1. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Viva Sevilla Tours.
9.2. Onze hoofd bedrijfszetel is: Calle Quevedo 13, 41003 Sevilla.
9.3. Onze bezoek- of ontmoetingspunten voor onze tours en diensten worden vermeld op onze website en in uw bevestigingsmail.
9.4. U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het bedrijfsadres zoals hierboven vermeld, per e-mail, WhatsApp of telefonisch. Onze meest bijgewerkte contactgegevens vindt u op onze website.