Privacybeleid

Viva Sevilla Tours respecteert de privacy van de klant en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Policy staat wat Viva Sevilla Tours met persoonsgegevens doet; enkel het gebruik voor de dienstverlening.

Welke persoonsgegevens vragen wij?

Bij contactaanvraag of reservering via de website, vraagt Viva Sevilla Tours om de volgende persoonsgegevens: naam van de hoofdboeker (dit mag alleen voor- of achternaam zijn), telefoonnummer, e-mailadres, aantal personen. Bij bedrijven vragen wij tevens om de bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon en het factuuradres.

Waarom vragen wij om deze persoonsgegevens?

Viva Sevilla Tours vraagt om de persoonsgegevens van de klant om een reservering te kunnen maken voor een tour en om de klant te kunnen contacten voor en omtrent de gereserveerde tour. Wij gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend indien nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening.
Wij gebruiken het telefoonnummer na reservering voor het beantwoorden van vragen vanuit de klant indien deze per WhatsApp verstuurd worden en om de klant te kunnen contacten wanneer de klant te laat is op de dag van de tour.
Wij sturen geen nieuwsbrieven, andere e-mails of WhatsApp berichten naar klanten die niet over de reservering van onze tours gaan.

Wij delen geen persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens bewaren wij veilig en de persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Sabine Verschuren van Viva Sevilla Tours. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het reserveren en uitvoeren van onze tours. Wij delen nooit persoonsgegevens met bedrijven, instellingen of andere personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Viva Sevilla Tours bewaart de persoonsgegevens van klanten niet langer dan noodzakelijk is. Wij bewaren telefoonnummers, e-mailadressen en tot eind januari volgend op de tour. De naam van de hoofdboeker en het aantal personen waarvoor diegene reserveert, bewaren we tot 7 jaar in de administratie. WhatsAppgesprekken met reserveringen en e-mails met reserveringen worden tevens 7 jaar bewaard in de administratie. Bij bedrijven bewaart Viva Sevilla Tours de bedrijfsnaam, volledige naam van de contactpersoon en het factuuradres ook tot 7 jaar in de administratie. Iedere ondernemer is namelijk wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Persoonsgegevens van minderjarigen

Viva Sevilla Tours gaat ervan uit dat iedere hoofdboeker meerderjarig is. Wanneer de hoofdboeker minderjarig is, vragen wij dit te vermelden. Wij vragen dan toestemming van ouders/voogd. Het is aan ouders/voogden aan te raden om het online gebruik van minderjarigen in de gaten te houden. Het is niet onze intentie om persoonsgegevens van minderjarigen op te slaan.

Bescherming van persoonsgegevens

Viva Sevilla Tours draagt zorg voor de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant. Wij doen er alles aan om misbruik, ongewenste openbaarmaking of wijziging en toegang van andere personen dan Sabine Verschuren, tot de persoonsgegevens, te voorkomen.

Cookies

De website van Viva Sevilla Tours gebruikt geen cookies waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen, gedeeld of verzameld. Er worden geen functionele, marketing of voorkeur cookies geplaatst. Viva Sevilla Tours gebruikt uitsluitend statistische cookies die niet te herleiden zijn tot een persoon en waarbij het IP-adres anoniem is. Hierdoor is het niet nodig om een cookiemelding te tonen. Viva Sevilla Tours achtervolgt websitebezoekers niet met advertenties en slaat geen surfgedrag op.